Koostöös peitub jõud!
Meil on rõõm, et meil on võimalus alustada koostööd Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudiga.
Projekt on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt läbi EAS’i Innovatsiooniosaku meetme.